Zemědělství

Zemědělství


Hospodaříme na 747ha zemědělské půdy na 7 katastrálních území v okresech Plzeň - sever a Plzeň - jih. Obhospodařované pozemky se nachází v nadmořské výšce 310 - 410 m n. m.. Z celkové výměry je 740ha orné půdy a 7ha trvalých travních porostů. Zaměření je na rostlinnou výrobu, pěstujeme obiloviny (pšenici a ječmen), olejniny (řepku) a pícniny (jetel). 

rostlinná výroba

napsali o nas

administrace   |   Všechna práva vyhrazena Statek Kumberk   |   template by W3layouts - 2016 Zero Size