O nás

O nás popis všeho o nás


 

Historie firmy

Zemědělské hospodaření rodinných předků začalo na Statku Kumberk před více jak 100lety v roce 1912.   Prvním statkářem byl Váslav Pretl. Statek v té době obhospodařoval 140ha zemědělské půdy a 40ha lesa.
Živočišná byla zaměřena na mléčné krávy a chov ovcí. V roce 1931 převzal hospodaření zeť Jaroslav Vykoukal. Zěmědělství bylo v té době poměrně stabilní co se týče výměry i výroby. Součástí statku byl tehdy i lihovar, kde se vyráběl líh z brambor. To samé se však již nedá říct o politické situaci. Statkář byl s celou rodinou 2x násilně vystěhován, nejprve za druhé světové války nacisty a zavřen do koncentračního tábora a podruhé v roce 1950 komunisty. V následném politickém procesu byl odsouzem  a uvězněn na 15let vězení v uranových dolech.
Restitučního vrácení svého majetku se již bohužel nedožil. Po roce 1989 se rodina opět na statek vrátila a dne 1.10.1991 začal hospodařit Jaroslav Vykoukal ml. na výměře 146ha zemědělské půdy a 360ha lesa.
Zemědělství bylo orientováno na rostlinou výrobu, kde se pěstovalo obilí, řepka brambory a krmné plodiny a živočišnou výrovu, kde se postupně z mléčných krav přešlo na masný skot a výkrm krůt a prasat. Lesnictví se zabývalo těžební a pěstební činností.  Obhospodařovaná výměra pozemků se postupně zvyšovala. V roce 2005 převzal hospodaření rodinného statku Richard Vykoukal. Protože ne vždy byla situace okolo zeměděslé prvovýroby jednuduchá, došlo restrukturualizaci prvovýroby. V průběhu roku 2012 byla zrušena živočišná výroba a statek se zaměřil na rostlinnou výrobu, lesnictví a služby. V současné době obhospodařuje 747ha zemědělské půdy a 478ha lesa.

Statek se postupně vyvíjel i formou hospodaření. Od roku 1912 to byly statkáři - fyziské osoby. V roce 2017 byla založena právnická společnost Statek Kumberk s.r.o. , která  nyní navazuje na hospodaření svých předchůdců.

administrace   |   Všechna práva vyhrazena Statek Kumberk   |   template by W3layouts - 2016 Zero Size