Kumberské hospodářství

Již přes 100 let…

Vítejte!

Hospodaříme na 747ha zemědělské půdy a 478ha lesa na dohromady 17 katastrálních územích.

Zemědělství

747ha zemědělské půdy na 7 katastrálních území v okresech Plzeň – sever a Plzeň – jih. Z celkové výměry je 740ha orné půdy a 7ha trvalých travních porostů. Zaměření je na rostlinnou výrobu, pěstujeme obiloviny (pšenici a ječmen), olejniny (řepku) a pícniny (jetel).

Lesnictví - Prodej dřeva

478ha lesa na 10 katastrálních území, v okresech Plzeň – jih, Plzeň – město a Plzeň – sever. Zabýváme se klasickou lesní výrobu, od pěstební činnosti až po těžbu dřeva. Dřevo ze stavební kulatina je dodáváno na místní pily a nebo je prodáváno přímo koncovým zákazníkům. Protože skoro všechny lesy jsou těsné blízkosti Plzně, je v posledních letech poměrně velký zájem o palivové dřevo. Tento prodej zajišťuje hajný přímo v lese na tvz. odvozních místech, která jsou vždy dobře dostupná i osobním autem. Dřevo je připraveno v celých délkách, které si zákazník již jenom rozmanipuluje.

Nákup a pacht pozemků

Vývozy žump

Naše historie

Zemědělské hospodaření rodinných předků začalo na Statku Kumberk před více jak 100lety v roce 1912. Prvním statkářem byl Váslav Pretl. Statek v té době obhospodařoval 140ha zemědělské půdy a 40ha lesa. Živočišná byla zaměřena na mléčné krávy a chov ovcí.

V roce 1931 převzal hospodaření zeť Jaroslav Vykoukal. Zěmědělství bylo v té době poměrně stabilní co se týče výměry i výroby. Součástí statku byl tehdy i lihovar, kde se vyráběl líh z brambor. To samé se však již nedá říct o politické situaci. Statkář byl s celou rodinou 2x násilně vystěhován, nejprve za druhé světové války nacisty a zavřen do koncentračního tábora a podruhé v roce 1950 komunisty. V následném politickém procesu byl odsouzem a uvězněn na 15let vězení v uranových dolech.  Restitučního vrácení svého majetku se již bohužel nedožil.

Po roce 1989 se rodina opět na statek vrátila a dne 1.10.1991 začal hospodařit Jaroslav Vykoukal ml. na výměře 146ha zemědělské půdy a 360ha lesa.
Zemědělství bylo orientováno na rostlinou výrobu, kde se pěstovalo obilí, řepka brambory a krmné plodiny a živočišnou výrovu, kde se postupně z mléčných krav přešlo na masný skot a výkrm krůt a prasat. Lesnictví se zabývalo těžební a pěstební činností.

Obhospodařovaná výměra pozemků se postupně zvyšovala. V roce 2005 převzal hospodaření rodinného statku Richard Vykoukal. Protože ne vždy byla situace okolo zeměděslé prvovýroby jednuduchá, došlo k restrukturualizaci prvovýroby. V průběhu roku 2012 byla zrušena živočišná výroba a statek se zaměřil na rostlinnou výrobu, lesnictví a služby. V současné době obhospodařuje 747ha zemědělské půdy a 478ha lesa.

Statek se postupně vyvíjel i formou hospodaření. Od roku 1912 to byly statkáři – fyziské osoby. V roce 2017 byla založena právnická společnost Statek Kumberk s.r.o. , která nyní navazuje na hospodaření svých předchůdců.

„Naši cestu jsme začali v okolí Plzně, kde jsme například navštívili pana Vykoukala a jeho nádherný Statek Kumberk.“

Galerie

Kontaktujte nás

Informace

Statek Kumberk s.r.o.
Datová schránka : dj6mvms
IČO : 06267106
DIČ : CZ06267106

Adresa

Čeminy 47
33033 Čeminy

Richard Vykoukal
Jednatel společnosti
Vedení

+420 602 141 394
rvykoukal@centrum.cz
Markéta Vykoukalová
Jednatelka společnosti
Administrativa

+420 602 959 395
rvykoukal@centrum.cz
Pavel Dlabal
Richard Vykoukal
Jednatel společnosti
Vedení

+420 602 141 394
rvykoukal@centrum.cz
Markéta Vykoukalová
Jednatelka společnosti
Administrativa

+420 602 959 395
rvykoukal@centrum.cz
Pavel Dlabal